ZOBACZ

Stambuł-od miasta portowego do metropolii

ZOBACZ

Sabanci University-broszura informacyjna

ZOBACZ

Muranów-osiedle pomnik

Stambuł-od miasta portowego do metropolii

Infografika przedstawia rozwój Stambułu rozwoju w latach 1950-2000 uwzględniając wpływ zasobów naturalnych oraz degradacje środowiska naturalnego.

Sabanci University-broszura informacyjna

Broszura informacyjna dla nowo przybyłych zagranicznych studentów Sabanci University w Stambule

Muranów-osiedle pomnik

Infografika przedstawia rozwój warszawskiej dzielnicy Muranów. Przedwojenna dzielnica żydowska w czasie wojny została zamieniona w getto a następnie zrównana z ziemią przez okupantów. Po wojnie na jej gruzach powstała nowa dzielnica, która stała się jednocześnie pomnikiem ku czci pomordowanych Żydów. (mapy autorstwa Pawła Kłudkiewicza)