ZOBACZ

Dirty Bomb-warsztaty w przestrzeni miejskiej

ZOBACZ

Rozdroża Wolności-Festiwal Form Przestrzennych w przestrzeni miejskiej

ZOBACZ

Dirty Bomb-warsztaty w przestrzeni miejskiej

Celem warsztatów było zdefiniowanie współczesnego społecznego odpowiednika „brudnej bomby” biologicznej, a więc nie mającej fizycznej postaci. Jako takie potencjalne zagrożenie zdiagnozowane zostało wyobcowanie i zanik interakcji międzyludzkich spowodowany przeniesieniem wielu aspektów życia codziennego do wirtualnego świata internetu. Uczucie zamknięcia, osamotnienie i zagubienia zostało przedstawione jako symboliczny labirynt stworzony z taśm ostrzegawczych z nadrukami komend często używanych w czasie korzystania z komputera: kopiuj, wklej, przenieś, usuń …

Rozdroża Wolności-Festiwal Form Przestrzennych w przestrzeni miejskiej

Z zagadnieniem wolności nierozerwalnie związane jest pojęcie granic. Barierą dzieląca najstarszą dzielnice miasta nie tylko geograficznie ale, przede wszystkim symbolicznie jest rzeka Nowa Motława. Z jej jednej strony zadbane i atrakcyjne turystycznie Stare Miasto, z drugiej zapomniane i cieszące się złą sławą Dolne Miasto. Odnawiane z wielką pieczołowitością budynki, ekskluzywne sklepy i parki kontrastują ze zdewastowanymi kamienicami, dziurawymi chodnikami, brakiem miejsc do odpoczynku. Aby zwrócić uwagę na ten dysonans fragment lepszej rzeczywistości został skopiowany w zaniedbanej przestrzeni Dolnego Miasta. W kwadracie o wielkości 5x5 m ułożona została nowa nawierzchnia chodnika, ulica wybrukowana, zasiana trawa, posadzona zieleń i ustawiona ławka.