ZOBACZ

Basen Olimpijski w Gdynia- architektura zrównoważona

ZOBACZ

Muzum Żeglarstwa w Gdyni

ZOBACZ

Budynek mieszkalno-usługowy

Basen Olimpijski w Gdynia- architektura zrównoważona

Projekt przewiduje uzupełnienie terenów Gdyńskiego Centrum Sportu o brakujący obiekt basenu o wymiarach olimpijskich oraz basenu do skoków. Mając na uwadze wysokie koszty utrzymania budynku o takiej funkcji, został on zaprojektowany jako budynek zrównoważony, wykorzystujący do funkcjonowania odnawialne źródła energii. Wyposażony jest m.in. w podwójne fasady, strefy buforowe, długo i krótko terminowe kamienne magazyny ciepła , panele fotowoltaiczne , kolektory słoneczne oraz zbiorniki na wodę deszczową.

Muzum Żeglarstwa w Gdyni

Koncepcja przewiduje stworzenie Muzeum Żeglarstwa na zwieńczeniu dawnego pirsu przeładunkowego, który został przekształcony w tereny ogólnodostępne z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową i usługową. Integralną częścią projektu i jednocześnie eksponatem jest żaglowiec „dar Pomorza” pełniący obecnie rolę pływającego muzeum. Jednostka miałaby znaleźć się wewnątrz suche doku, będącego jednocześnie przestrzenią wystawową i przykryta szklanym przekryciem.

Budynek mieszkalno-usługowy

Forma budynku została zaprojektowana w sposób umożliwiający dostęp światła słonecznego do wszystkich mieszkań.